Општо

Оваа политика за приватност појаснува како ние, Друштвото за трговија и услуги увоз-извоз КОНУТ ПРОЕКТ ДООЕЛ постапувајќи како Контролор, ги собираме и користиме податоците од Вас и Вашата посета на нашата веб страна, https://sanitarija.mk , со цел да ја обезбедиме нашата услуга до Вас, како Корисници и/или Купувачи.

Попрецизно, оваа политика за приватност дава објаснување како ние ги собираме, користиме, обработуваме и случаи во кои може да ги откриеме личните податоци, a во врска со Вашето користење на услугата.

Намена на собрани лични податоци

Податоците кои ги собираме, Вие ни ги давате доброволно, како посетител на https://sanitarija.mk , со регистрација за добивање на најнови понуди за нашите производи и/или со регистрирација како купувач на нашите производи преку веб страната https://sanitarija.mk .
Цел: Ние ги користиме Вашите лични податоци за да Ви ја овозможиме услугата/производот кој/а што сте ја/го побарале. Ние ги собираме личните податоци, кои Вие ги споделувате доброволно.

Собираме податоци и автоматски (преку колачињата), кога ја посетувате страната, користите услуга или нарачувате производ преку страната https://sanitarija.mk . Овие податоци ги користиме за да ја обезбедиме и подобриме услугата како и да разбереме како Вие и останатите посетители ја користите страната, со цел подобро да Ве известиме за производите и услугите кои се од Ваш интерес. Податоците не вклучуваат Ваша содржина или податоци генерирани од вас.

За повеќе информации околу начинот на кој се собираат и обработуваат податоците преку автоматско собирање со користење на колачињата, прочитајте ја страната “Колачиња”.

Директно доставени лични податоци

Име и е-mail адреса

Кога се регистрирате за да добивате повремени информации со најнови понуди и промоции за нашите производи (Претплата за добивање известувања), бараме да ги обезбедите следните податоци:

· Вашето име и презиме
· Вашата е-mail адреса

Овие податоци ги бараме исклучиво заради обезбедување на услугата: најнови понуди и промоции за нашите производи, како и производи и услуги кои сметаме дека Ве интересираат.

Кога се регистрираш за да купиш производ онлајн преку нашата страна, бараме обезбедување на следните податоци:

Вашето име и презиме
Вашата е-mail адреса
Адреса за испорака и наплата
телефон за контакт
Кога се региситрирате за да купите производ онлајн преку нашата страна, ќе биде потребно да креирате корисничка сметка со горенаведените податоци, до која пристапувате со корисничко име и лозинка или да купите како гостин исто така со обезбедените податоци од погоре.

Покрај горенаведените податоци по потреба може да ја користиме и IP aдресата од која пристапувате до услугата, како и други податоци за откривање на Вашиот идентитет, само и единствено во случај кога тоа е неопходно и задолжително во согласност со законските прописи.

Други

Вие, можете исто така да ни обезбедите Лични податоци и кога користите одредени карактеристики на Услугата, како што се учество во разговори или анкети, Ваши коментари кои сами ги постирате, кога контактирате со нас со прашања или одговарате на една од нашите анкети. Овие податоци, се собираат исклучиво за статистички и маркетинг цели, со цел за подобрување на услугата која што ја нудиме преку нашата страна.

Во некои случаи, кога постирате коментари за оценување на производите/услугата, Вашето име може да биде објавено под производот/услугата. Доколку Вашето име или коментар не сакате повеќе да стои под производот, можете да не контактирате преку info@sanitarija.mk , истото да биде избришано.

Автоматски собрани лични податоци

Податоци за Вашето користење на на услугата. Нашите сервери автоматски ја регистрираат Вашите посети на страната. Како и сите останати сервери на веб страни, така и на https://sanitarija.mk се евидентира лог кој содржи датум, време, броузер (на пр. Сафари, Хром,… итн), тип на уред (на пр. iPhone), оперативен систем (на пр. IOS) и IP адреса на потекло секогаш кога ја посетувате страната.

Користиме колачиња т.н.cookies за собирање на информации за Вашата посета на нашата страна и услуга. Колачињата претставуваат текстуални датотеки кои се појавуваат на вашиот компјутер преку веб страната за да ги собираат следните податоци за Вас: кои производи ги посетивте на нашата страна https://sanitarija.mk, колку време сте се задржале на секоја поединечна под-страна, како и вашето пребарување и резултати од истото.

Овие податоци ги користиме како статистички податоци за нашите легитимни интереси заради подобрување на нашата услуга кон вас и да ја направиме покорисна за секој корисник корисници и посетител. Користењето на овие податоци се нарекува ”аналитика.”

Со посетатата на страната, сте известени дека истата користи колачиња. Доколку сакате да ги оневозможите, истото можете да го направите со подесување на броузерот со кој пристапувате. Некои функции на страната можно е да не работат исправно, доколку се оневозможат колачињата.

Користење на лични податоци

Sanitarija.MK ги користи податоците исклучиво за целите за кои се првично собрани, односно за обезбедување на услугата преку веб страната: https://sanitarija.mk . Sanitarija.MK не ги открива личните податоци на трети лица за цели кои се разликуваат од оние за кои што се првично собрани.

Sanitarija.MK може да ги открие податоците само на трети лица во својство обработувачи на лични податоци (кои постапуваат како Агенти, консултанти или соработници за исполнување на конкретни работи за наша сметка и по наши инструкции) на кои им е потребно да ги знаат таквите податоци во разумни рамки на доверените овластувања и за никакви други цели.

Таквите обработувачи мора да ги почитуваат обврските за доверливост, да бидат усогласени со прописите за заштита на податоците и да поседуваат соодветнa заштита на личните податоци коja не смее да биде помала од онаа која што е поставена со оваа Политика.

Истовремено, Ве молиме имајте предвид, дека од Sanitarija.MK може да биде побарано да ги открие личните податоци по барање од страна на државни органи, во случаите предвидени со закон.

Посебна категорија на лични податоци.

Кога ја користите услугатам Sanitarija.MK не собира ниту следи било какви посебна категорија на лични податоци.

 

Безбедност на податоци

Sanitarija.MK обезбедува разумни мерки за да овозможи соодветно и навремено ажурирање на податоците.

Sanitarija.MK имплементира безбедносни мерки за физичка и техничка заштита на податоците од губење, уништување и неовластен пристап, објавување или неовластено навлегување.

И покрај овие мерки, не постои безбедносна мерка што гарантира комплетна (100%) сигурност во текот на целиот период.

 

Пристап до лични податоци

Право на пристап

Купувачите имаат апсолутно право да приговараат на опцијата за директен маркетинг и да побараат да не им стигаат повеќе нотификации, ел.пошта и известувања. Ало купувачот не сака повеќе да добива било какви нотификации, ел.пошта и изврстувања, може да ја искористи опцијата за излез, за да биде избришан од понатамошно користење на услугата за добивање информации.

Купувачите можат исто така можат во секое време да ги ажурираат своите лични податоци преку нивната сметка или да го контактираат Sanitarija.MK преку телефон или е-маил. Sanitarija.MK ќе одговори на секое барања навремено и во согласност со применливото право. Кога ги ажурираат личните податоци, Купувачите се должни да обезбедат вистинити, целосни и точни информации.

Истакнување приговор

Купувачите имаат апсолутно право да приговараат на опцијата за директен маркетинг и да побараат да не им стигаат повеќе нотификации, ел.пошта и известувања. Ало купувачот не сака повеќе да добива било какви нотификации, ел.пошта и изврстувања, може да ја искористи опцијата за излез, за да биде избришан од понатамошно користење на услугата за добивање информации.

За приговори на преостанатата обработка на податоци од услугата, Sanitarija.MK ќе престане да обработува само доколку тоа е во согласност со законските прописи.

Истакнување приговор

Измени во политиката за приватност. Оваа политика за приватност може да претрпи одредени измени од време на време, во согласност со применливите прописи за заштита на личните податоци. Sanitarija.MK ќе ги извести Купувачите за секоја промена која се однесува на начинот на кој се постапува со личните податоци кој се собрани претходно и ќе им даде можност да одберат дали сакаат да се користат и понатаму.