Услови за Враќање на Производ

Производот може да се врати во рок од 15 дена од денот на приемот на пратката со приложување на фискална сметка, при што производот мора да бидe неупотребуван, неоштетен и амбалажа неотворена.
Доколку производот е користен или оштетен и не ги содржи оригиналното пакување, етикети и декларации, купувачот нема право на замена или враќање на производот, и истиот производ ќе му биде вратен.
Во случај на враќање на средствата на купувачот, КОНУТ ПРОЕКТ го враќа само износот за цената на производот, но не и трошокот за испорака кој го платил купувачот.
Горенаведените услови важат САМО за продажбите на онлајн продавницата www.sanitarija.mk .

Close

Sanitarija.MK

Konut Proekt & Mega Seramik

Close

Sign in

Close

Cart (0)

Cart is empty No products in the cart.

Sanitarija.MK

Konut Proekt & Mega Seramik