Производот може да се врати во рок од 15 дена од денот на приемот на пратката со приложување на фискална сметка, при што производот мора да бидe неупотребуван, неоштетен и амбалажа неотворена.
Доколку производот е користен или оштетен и не ги содржи оригиналното пакување, етикети и декларации, купувачот нема право на замена или враќање на производот, и истиот производ ќе му биде вратен.
Во случај на враќање на средствата на купувачот, КОНУТ ПРОЕКТ го враќа само износот за цената на производот, но не и трошокот за испорака кој го платил купувачот.
Горенаведените услови важат САМО за продажбите на онлајн продавницата www.sanitarija.mk .